Uvjeti korištenja

1. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.surfmuljator.com je JOFA d.o.o.

Korištenjem usluge Surfmuljator Web Shopa  i svih pridruženih stranica na domeni www.surfmuljator.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Surfmuljator Web Shopa, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Surfmuljator Web Shopa, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.
Pružatelj usluge internet prodaje putem Surfmuljator Web Shopa je Jofa d.o.o., Pomer 342, 52100 Pula, OIB: 97122724822

Korisnike stranica upućuje se da prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Jofa d.o.o.  pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Jofa d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Surfmuljator Web Shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.Isto tako, Jofa d.o.o.  pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Surfmuljator Web Shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Surfmuljator  Web Shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Surfmuljator Web Shopa od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Jofa d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni surfmuljator.com u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Surfmuljator Web Shop (odnosno Jofa d.o.o. ) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.surfmuljator.com. Surfmuljator Web Shop zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

*** Slike proizvoda na Surfmuljator Web Shopu  su odgovarajuće navedenom proizvodu ali se boja može razlikovati u nijansi ovisno kako je podešen monitor na kojem kupac pregledava slike , te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Surfmuljator Web Shop će nastojati na web stranicama www.surfmuljator.com objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2. ONLINE KUPOVINA PUTEM “SURFMULJATOR WEB SHOPA”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Jofa d.o.o.,  za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Jofa d.o.o. a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom u Surfmuljator Web Shopu i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Web Shop u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  internet narudžbe u Web Shopu, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.surfmuljator.com, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u istoimenoj rubrici.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.surfmuljator.com konačne su ali bez izraženog  PDV-a jer Jofa d.o.o. nije u sustavu PDV-a . Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Jofa d.o.o. na jedan od slijedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Jofa d.o.o.,
– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefonom na 097/6911175.
U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Jofa d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Jofa d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen email koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovi Uvjet,  te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Jofa d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (Jofa d.o.o. , Pomer 342, 52100 Pula) ili elektroničkom poštom na: franka.dolenc@gmail.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Surfmuljator Web Shopa u rubrici „Sklapanje i raskid ugovora o prodaji“.  Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Jofa d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Jofa d.o.o., odnosno Surfmuljator Web Shop  zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca  Jofa d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.
Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Jofa d.o.o.  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Jofa d.o.o., uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Jofa d.o.o.  iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Jofa d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda (sirovinski sastav, dostupne veličine, te boje), cijene, posebne akcije i pogodnosti odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda vidljive su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.surfmuljator.com ne obuhvaćaju PDV jer Jofa d.o.o. nije u sustavu PDV-a.
Jofa d.o.o. tretira odabrane proizvode u košarici registriranog korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, Jofa d.o.o. će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika  na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.
Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati Jofa d.o.o. na e- mail adresu franka.dolenc@gmail.com ili na telefonski broj 097/6911175 kako bi provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.surfmuljator.com i njenim podstranicama, odnosno: ime, naziv, OIB  i sjedište Trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.
Surfmuljator Web Shop (Jofa d.o.o. ) je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA
Plaćanje gotovinom-pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naručenog proizvoda uključujući i trošak dostave.

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

  • Trošak dostave obračunava se prema važećem cjeniku Hrvatske pošte http://www.posta.hr/cjenik-on-line.
  • Za iznos narudžbe iznad 700,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Jofa d.o.o.
  • Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 4 radna dana od dana zaključene narudžbe
  • Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 8 radnih dana
  • U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca ćemo o tome odmah obavijestit.

 

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ukoliko kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugu veličinu ili drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Jofa d.o.o.  na tel. 097/6911175.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Jofa d.o.o.,Pomer 342 52100 Pula, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Ukoliko Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na e mail adresu: franka.dolenc@gmail.com, sjedište: Jofa d.o.o., Pomer 342, 52100 Pula, ili usmeno na broj telefona 097/6911175.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, odnosno trganjem materijala, gumbiju, konca, patent zatvarača ili drugih sastavnih dijelova proizvoda, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.
Također, naglašava se da prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.
Proizvod koji se reklamira  mora sadržavati originalnu ušivenu etiketu proizvođača robe.

3. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

Surfmuljator Web Shop se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Surfmuljator Web Shop, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Surfmuljator Web Shop može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Surfmuljator Web Shop. Surfmuljator Web Shop nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Surfmuljator Web Shop.  Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Jofa d.o.o. na e-mail adresu: franka.dolenc@gmail.com.

Jofa d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Surfmuljator Web Shopa. Surfmuljator Web Shop prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Surfmuljator Web Shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

4.  OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09 i 89/09. isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Jofa d.o.o.,  Pomer 342, 52100 Pula ili na e-mail franka.dolenc@gmail.com. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

  • PRAVNI  PODACI:

Naziv: Jofa d.o.o.
Vlasnik: Ivica Dolenc
Sjedište: Pomer 342, 52100 Pula
OIB: 97122724822
IBAN: HR5423600001102243475